Kg 38 Land van Aalst en Dender

Welkom

Kringgroep 't land van Aalst & Dender werd opgericht eind november 1984 en trad toe tot de VVDH op 1 januari 1985.
Daar kregen wij het KG-nummer 38 toegewezen. Een geschikt terrein werd gevonden in de Affligemdreef en vanaf dan werd er werk gemaakt van kantine en aanleg terrein..

Waar in de beginperiode de activiteiten beperkt bleven tot twee africhtingswedstrijden per jaar, werd vanaf de jaren 90 overgegaan tot het organiseren van grotere manifestaties.
CA , tentoonstelling , Vlaamse Winner, Belgisch kampioenschap Africhting en Provinciale kampioenschappen passeerden de revue.
Het bestuur wenst u veel kijk- en leesgenot met onze site.